X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مقدمه اصلاح نژاد بطور کلی از دو ابزار اصلی: انتخاب و سیستم های آمیزشی استفاده می کند.انتخاب وسیله ای جهت تغییر دادن فراوانی ژنی و ایجاد افراد مناسب تر برای هدف مشخصی می باشد. در بعضی از سیستم های آمیزشی می توان صفات مطلوب دو یا چند نژاد را در نتاج آنها ایجاد نمود. سیستم های آمیزشی در دام ها به سه گروه بشرح زیر تقسیم می شوند: I – آمیزش تصادفی (Random mating): نوعی از آمیزش که در آن شانس جفت گیری هر حیوان نر با هر ماده ای در ...